Terminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów jest podstawą bezpieczeństwa finansowego każdej firmy. Brak wpływów z tytułu należności utrudnia bieżące regulowanie zobowiązań, co grozi utratą płynności finansowej.

SGB CDR Investment szybko i skutecznie rozwiązuje problemy bezpieczeństwa finansów firm.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie dochodzenia należności, począwszy od działań prewencyjnych (zapobiegających powstaniu opóźnień w regulowaniu zobowiązań), poprzez windykację polubowną, sądową, monitoring komorniczych działań egzekucyjnych, restrukturyzację zadłużeń, po kupno przeterminowanych wierzytelności.

Świadczymy  usługi doradcze w zakresie organizacji wewnętrznych procesów windykacyjnych, oferujemy szkolenia z tematyki związanej z dochodzeniem należności, a także doradztwo w negocjacjach Klienta z bankami odnośnie restrukturyzacji zadłużenia.W styczniu 2015 roku SGB CDR Investment otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego (na podst. art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych)