Dane Rejestrowe

.

SGB CDR Investment sp. z o.o.
ul. Jerzego Ficowskiego 15
01-747 Warszawa

NIP 521-352-65-62
REGON: 141805042
KRS: 0000328054
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 930.650 zł (w całości wpłacony)
(22) 852 01 10
biuro@cdr-group.pl
Pon - Pt 8.00 - 20.00
ul. J. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa