About Us

O Nas

Podstawą działania SGB CDR Investment jest jakość świadczonych usług, zapewniająca Klientowi zachowanie dobrych relacji z kontrahentami.
Usługi są każdorazowo dopasowywane do charakteru działalności biznesowej Klientów i prowadzone są ze szczególna dbałością o dobry wizerunek Klienta z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etyki biznesowej.

Spółka SGB CDR Investment uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

  • Nie podejmujemy się zadań wykraczających poza nasze możliwości lub stojących w sprzeczności z normami prawnymi
  • Bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym priorytetem
  • Stosujemy kodeks dobrych praktyk

0

lat na rynku

0 milionów

złotych odzyskanych długów

Czym się Zajmujemy

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności.

Nasza Misja

Inspirujemy nasze otoczenie do racjonalnego podchodzenia do należności i zobowiązań, zachęcając do patrzenia na nie przez pryzmat wiedzy i odpowiedzialności. Świadcząc usługi windykacyjne, uzdrawiamy finanse Klientów, a Dłużnikom ułatwiamy wyjście na prostą. Pomagamy w zachowaniu dobrych relacji i pozytywnych emocji, przyczyniając się do osiągnięcia harmonii we wzajemnych rozliczeniach.

Uwalniamy firmy od złych długów abyś Ty mógł zająć się tym co lubisz! .

Nasze Cele

Pomagamy przedsiębiorcom udoskonalać sposób zarządzania swoimi należnościami i dzięki temu zyskiwać wysoką płynność finansową. Jednocześnie dajemy komfort utrzymania pozytywnego i przyjaznego wizerunku w oczach Dłużników, a dzięki temu – możliwość dalszej satysfakcjonującej współpracy w przyszłości. Dłużnikom tworzymy warunki do rzeczowej i konstruktywnej rozmowy o spłacie zadłużenia. Dostrzegamy człowieka i jego problemy. Zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajduje, pozwala na wypracowanie dobrych relacji i wspólne znalezienie najlepszego rozwiązania. Motywujemy Pracowników do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Tworzymy środowisko pracy, oparte na 4 filarach: komfort, stabilność zatrudnienia, równe szanse i docenienie zaangażowania.

Jakość i Bezpieczeństwo

Jednym z elementów polityki bezpieczeństwa oraz systemu zarządzania jakością SGB CDR Investment jest doskonale zaplanowany i skuteczny proces windykacji. Wypracowane przez nas procedury pozwalają profesjonalnie i kompleksowo zarządzać wierzytelnościami naszych Klientów oraz monitorować i kontrolować podejmowane na każdym etapie działania. Dzięki temu ich zakres (m.in. rodzaj wysyłanych pism, harmonogram wizyt) jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta i charakteru przekazanych wierzytelności..

We Do

Doświadczenie

Od 2009 roku z powodzeniem wspomagamy przedsiębiorców w zarządzaniu nieregulowanymi należnościami. Naszą markę doceniają Klienci z kraju i zza granicy.

Profesjonalizm

Pasja, zaangażowanie i świadomość własnych możliwości.

Najwyższa Jakość Usług

Nasza jakośc usług jest najwyższa

(22) 852 01 10
biuro@cdr-group.pl
Pon - Pt 8.00 - 20.00
ul. J. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa