Historia Firmy

.

Firma rozpoczęła działalność na rynku usług windykacyjnych w roku 2009 pod nazwą CDR Investment.

W maju 2011 większościowy pakiet udziałów spółki w podwyższonym kapitale zakładowym objął Gospodarczy Bank Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, będący bankiem zrzeszającym w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB).

Od czerwca 2011 firma działa pod nazwą SGB CDR Investment.

Firma świadczy także usługi dla innych klientów , w szczególności wywodzących się z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, firm leasingowych, spółdzielni mieszkaniowych. W styczniu 2015 SGB CDR Investment otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego (na podst. art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych)

(22) 852 01 10
biuro@cdr-group.pl
Pon - Pt 8.00 - 20.00
ul. J. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa