OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 • Przedmiot ogłoszenia: nieruchomość
 • Data: 08-03-2018 r. o godz. 10:00
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział Cywilny sala nr 2,

Przedmiot ogłoszenia:

Nieruchomość stanowią działki gruntu 1/3, 1/4, 22/2 o łącznej powierzchni 1,8314 ha zabudowane budynkiem masarni o powierzchni użytkowej 1.428,29 m2, budynkiem gospodarczym (ubojnia, magazyny, garaże, pomieszczenia socjalne) o powierzchni użytkowej 853,47m2 i budynkiem sklepu o powierzchni użytkowej 89,40m2.
Bliższe informacje na stronie internetowej www.komornik.net i www.licytacje.komornik.pl

 • Adres nieruchomości

ul. Batorego 29, 72-310 Płoty
dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00010023/i SZ1G/00045449/7.
Suma oszacowania brutto 3.994,000,00 zł

 • Cena wywołania

2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.662.667,00 zł

 • Rękojmia

W wysokości 10% ceny oszacowania należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:
- na konto komornika sądowego: PKO BP SA w Kołobrzegu 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404, podając na dowodzie wpłaty numer sprawy : KM 2234/12 oraz dokładny adres wpłacającego .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sadu Najwyższego z dnia 18 maja 2017:”do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed 20 kwietnia 2016 roku nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (III CZP13/17).
Nieruchomość może zatem nabyć każdy

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10:00do 12:00, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Ogłaszający:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
Jacek Krzyśka  Kancelaria Komornicza w Gryficach
ul. Armii Krajowej 3, 72-300 Gryfice
nr telefonu 91 38 446 23OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 • Przedmiot ogłoszenia: nieruchomość
 • Data: 27-03-2018 r. o godz. 15:00
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Piasecznie przy ul.. Kościuszki  Tadeusza 14 sala nr 34,

Przedmiot ogłoszenia:
Nieruchomość gruntowa zabudowana dz. Nr ew. 662/1/ i 664 w obrębie 0010 Coniew o łącznej powierzchni 23,84 ha. Na działce nr ew. 662/1 znajduje się las ,stawy hodowlane, zabudowa mieszkaniowa budynek mieszkalny w stanie surowym otwartym oraz budynek gospodarczy z częścią mieszkalną wykończony. Na działce nr ew. 664 znajduje się las sosnowy wieloletni oraz staw(osadnik) w stanie dzikim, do rekultywacji. Na działce 662/1 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym i strychem, budowany na podstawie pozwolenia z dnia 05.02.1997r.(decyzja nr 128/97 nr rej. INB 7351/4/w/97 UMiG Góra Kalwaria). Na dzień dokonywania oględzin budynek w stanie surowym otwartym (stan zaawansowania robót budowlanych na poziomie 60%), powierzchnia zabudowy ok. 375,00 m2, powierzchnia całkowita ok. 930,00m2. Wykaz pomieszczeń w budynku mieszkalnym: - piwnica: hall, korytarz, wc, łazienka, spiżarnia, sala z kominkiem, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, pomieszczenia wielofunkcyjne;-parter : wiatrołap hall, klatka schodowa, wc , łazienka,
kuchnia, salon, pokój dzienny, 2 sypialnie, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia wielofunkcyjne;-poddasze: 4 sypialnie, garderoba, 2 łazienki, schody, korytarz, pomieszczenia wielofunkcyjne. Wysokość pomieszczeń poddasza predysponuje do uznania kondygnacji jako piętro.  
Na działce 662/1 posadowiony jest również budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym (mieszkalnym), bez podpiwniczenia, wybudowany na podstawie pozwolenia z dnia 05.02.1997r.(decyzja 128/97 nr rej. 7351/4/w/97 UMiG Góra Kalwaria). Budynek jest wykończony, eksploatowany, nie przekazany do użytkowania, powierzchnia całkowita ok. 270,00m2. Wykaz pomieszczeń w budynku mieszkalnym: -parter : garaż 3 stanowiskowy, sień , hall, klatka schodowa, paszarnia, 2 pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie techniczne (kotłownia), pralnia, łazienka z wc;-poddasze: 3 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, klatka schodowa, korytarz. Na działce 662/1 znajduje się 5 stawów przeznaczonych do gospodarki rybnej z pełną infrastrukturą techniczną dla potrzeb  hodowli (zapory i jazy wodne) oraz urządzone stanowiska wędkarskie. Istnieje rozbieżność powierzchni gruntów pod wodami: powierzchnia 11.900m2  zgodnie z wypisem z rejestru gruntów; powierzchnia 33.000m2 wg informacji właściciela nieruchomości. Na działce 662/1 znajdują się lasy o powierzchni 79.000m2. Las typu siedliskowego BMśw.  Położenie w oddziale i pododdziałach leśnych: 21 (pow. 26.000m2, drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja I, wiek 75 lat), 2m (pow. 2100m2halizna – aktualnie zalesione – nowe nasadzenia), 2n ( pow. 8.900m2, drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja I, wiek 60 lat), 2r (pow. 41.400m2, drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja II, wiek 55 lat), 2z (pow. 1.400m2, halizna-aktualnie  zalesione - nowe nasadzenia).


Na działce nr ew. 664 znajduje się las sosnowy wieloletni oraz staw (osadnik) w stanie dzikim, do rekultywacji.  Las typu siedliskowego BMśw. Położenie w oddziale i pododdziałach leśnych: 2s (pow. 58.200m2, drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja I, wiek 75 lat), 2t (pow.35.000m2 drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja I, wiek 55 lat) 2w (pow.17.500m2 drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja II, wiek 55 lat),   2x (pow. 22.700m2, drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja II, wiek 55 lat),2y (pow.4.800 m2 , drzewostan So, zadrz.0.80, bonitacja II, wiek 55 lat), należącej do dłużnika: Stanisław  Rajmund Wiśniewski. 
Adres nieruchomości
05-530 Góra Kalwaria, Coniew 66A
dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M /00293541/6

 • Suma oszacowania brutto: 13 234 000,00 zł
 • Cena wywołania: 2/3 sumy oszacowania  wynosi: 8 822 667,00 zł
 • Rękojmia: W wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: na konto komornika sądowego: PKO BP SA O/Warszawa 36  1020 1156 0000 7102 0048 2091, powołując się na sygnaturę akt KP Km 1736/13,

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki Tadeusza 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego pod sygnaturą I Co 1107/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Ogłaszający:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Krzysztof Pawkowski
Kancelaria Komornicza w Piasecznie

(22) 852 01 10
biuro@cdr-group.pl
Pon - Pt 8.00 - 20.00
ul. J. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa